Persondatapolitik

Et af Hotel Christiansmindes overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Hotel Christiansminde ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Hotel Christiansminde håndterer dine personoplysninger.

læs mere

Regelsæt ift. selskaber & konferencer

Hotel Christiansminde henviser til HORESTAs afbestillingsregler i forbindelse med selskaber og konferencer.

læs mere

Klagenævn

Ved klager der ikke kan løses mellem kunden og Hotel Christiansminde henviser vi til:

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vodroffsvej 32

1900 Frederiksberg C

Danmark

Tlf.: +45 35 36 51 21

E-mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk

Web: www.hrt-ankenaevn.dk